Mål: Ö 4614-16

Skuldsanering efter mordbrand? NJA 2017 s. 741

Prejudikat

Skuldsanering. Frågor rörande betydelsen av gäldenärens brottslighet.

NJA 2017 s. 741 (Skuldsanering efter mordbrand?)