Mål: Ö 4614-16

"Skuldsanering efter mordbrand?" NJA 2017 s. 741

Prejudikat

Skuldsanering. Frågor rörande betydelsen av gäldenärens brottslighet.