Mål: Ö 3113-16

Avhysningen och klagointresset NJA 2017 s. 735

Prejudikat

Att en klagande i ett hyresmål har avhysts innebär inte i sig att överklagandet ska avvisas.

NJA 2017 s. 735 (Avhysningen och klagointresset)