Mål: Ö 4476-17

NJA 2017 s. 701

Prejudikat

Med hänsyn till arten av föreliggande kollusionsfara har en placering av en 16-årig misstänkt på ett ungdomshem enligt 12 § LVU inte ansetts utgöra sådan betryggande övervakning som har kunnat ersätta häktning. Även fråga om synnerliga skäl för häktning.

NJA 2017 s. 701