Mål: Ö 639-17

"Det svårdelgivna överklagandet" NJA 2017 s. 724

Prejudikat

Förutsättningarna för att avvisa ett överklagande i brottmål när den tilltalade inte har kunnat delges överklagandet.