Mål: Ö 639-17

Det svårdelgivna överklagandet NJA 2017 s. 724

Prejudikat

Förutsättningarna för att avvisa ett överklagande i brottmål när den tilltalade inte har kunnat delges överklagandet.

NJA 2017 s. 724 (Det svårdelgivna överklagandet)