Mål: B 1981-16

"Kompanjonens ansvar" NJA 2017 s. 690

Prejudikat

Bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Fråga om en hälftendelägare i ett fåmansaktiebolag har varit faktisk företrädare för bolaget.