Mål: B 1981-16

Kompanjonens ansvar NJA 2017 s. 690

Prejudikat

Bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Fråga om en hälftendelägare i ett fåmansaktiebolag har varit faktisk företrädare för bolaget.

NJA 2017 s. 690 (Kompanjonens ansvar)