Mål: Ö 663-17, Ö 754-17, Ö 1229-17

NJA 2017 s. 683

Prejudikat

När omständigheterna talar för att ett ombud som överklagar en fällande brottmålsdom för den tilltalades räkning har i uppdrag att göra detta, ska ombudet alltid ges mer än en möjlighet att visa upp rättegångsfullmakt (I–III).

NJA 2017 s. 683