Mål: T 3174-16

NJA 2017 s. 669

Prejudikat

Olovlig parkering. En skyltning med vägmärken som har skett enligt vägmärkesförordningen har uppfyllt kravet på tydlighet i 3 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering.

NJA 2017 s. 669