Mål: T 3590-16

"Bilrånet" NJA 2017 s. 642

Prejudikat

Bevislättnad vid påstått försäkringsfall.