Mål: T 1050-16

Cremonas ansvarsförsäkring NJA 2017 s. 601

Prejudikat

Ansvarsförsäkring och direktkrav med anledning av den försäkrades konkurs. Försäkringsbolaget har mot den skadelidande fått åberopa att den försäkrade inte iakttagit ett sådant i försäkringsavtalet föreskrivet fristvillkor som avses i 8 kap. 20 § försäkringsavtalslagen.

NJA 2017 s. 601 (Cremonas ansvarsförsäkring)