Mål: Ö 1209-16

"Banken och posten" NJA 2017 s. 589

Prejudikat

Allmän domstol har ansetts vara behörig att pröva talan om kompensation för mervärdesskatt som påförts i strid med unionsrätten.