Mål: B 1918-16

Barnet i Norge NJA 2017 s. 557

Prejudikat

Frågor rörande hur långt straffansvaret för egenmäktighet med barn sträcker sig och hur det förhåller sig till föräldrabalkens bestämmelser om vårdnad, umgänge och boende.

NJA 2017 s. 557 (Barnet i Norge)