Mål: B 1918-16

"Barnet i Norge" NJA 2017 s. 557

Prejudikat

Frågor rörande hur långt straffansvaret för egenmäktighet med barn sträcker sig och hur det förhåller sig till föräldrabalkens bestämmelser om vårdnad, umgänge och boende.