Mål: B 256-17

Bussen i Östberga NJA 2017 s. 531

Prejudikat

Försök till mordbrand. Fråga om försökspunkten uppnåtts. Också frågor om gradindelning och gränsen mellan medgärningsmannaskap och medhjälp.

NJA 2017 s. 531 (Bussen i Östberga)