Mål: B 256-17

"Bussen i Östberga" NJA 2017 s. 531

Prejudikat

Försök till mordbrand. Fråga om försökspunkten uppnåtts. Också frågor om gradindelning och gränsen mellan medgärningsmannaskap och medhjälp.