Mål: T 5582-15

NJA 2017 s. 482

Prejudikat

Vid fördelningen av regressansvar ska beloppsbegränsad proprieborgen och tredjemanspant i regel behandlas lika.