Mål: B 3878-15

Biosalongen NJA 2017 s. 446

Prejudikat

Upphovsrättsintrång är inte sådan brottslighet att dess art utgör skäl för fängelse. Också fråga om brottslighetens straffvärde.

NJA 2017 s. 446 (Biosalongen)