Mål: B 3878-15

"Biosalongen" NJA 2017 s. 446

Prejudikat

Upphovsrättsintrång är inte sådan brottslighet att dess art utgör skäl för fängelse. Också fråga om brottslighetens straffvärde.