Mål: Ö 3395-16

NJA 2017 s. 441

Prejudikat

Ersättning till en offentlig försvarare för tidsspillan under en helg i samband med annat arbete än häktningsförhandling.

NJA 2017 s. 441