Mål: Ö 4979-16

"Den oklara identiteten" NJA 2017 s. 430

Prejudikat

Domstols skyldighet att utreda frågor om talerätt i familjerättsliga tvistemål där förlikning om saken inte är tillåten. Även fråga om betydelsen av uppgifter i folkbokföringsregistret i mål av detta slag.