Mål: Ö 5758-15

NJA 2017 s. 421

Prejudikat

En markägare har ansetts ha rätt att överklaga ett beslut att anta detaljplan avseende första etappen av en väg, när det står klart att vägen i nästa etapp kommer att gå över hans fastighet.

NJA 2017 s. 421