Mål: Ö 5758-15

"Vägen till Sandviken" NJA 2017 s. 421

Prejudikat

En markägare har ansetts ha rätt att överklaga ett beslut att anta detaljplan avseende första etappen av en väg, när det står klart att vägen i nästa etapp kommer att gå över hans fastighet.