Mål: Ö 425-16

”Skuldsaneringsgäldenärens död” NJA 2017 s. 405

Prejudikat

Omprövning av ett beslut om skuldsanering. Gäldenärens död har inte ansetts inverka på betalningsplanen, men medför att en omprövning av skuldsaneringsbeslutet inte kan ske.