Mål: B 4368-16

"Det delvis förbrukade narkotikainnehavet" NJA 2017 s. 415

Prejudikat

Den som har brukat narkotika som tidigare har utgjort del av eget innehav av narkotika, ska dömas endast för straffbart innehav, som konsumerar det straffbara bruket.