Mål: B 2590-16

"Rulltrappan" NJA 2017 s. 393

Prejudikat

Fotografering under en kvinnas kjol i omedelbar närhet av hennes underliv har ansetts utgöra sexuellt ofredande fastän kvinnan inte uppfattade angreppet när det skedde.