Mål: T 2947-16

"Den oförsäkrade båten" NJA 2017 s. 371

Prejudikat

En person har genom oaktsamhet orsakat sakskador på en båt. Det förhållandet att båten varit oförsäkrad har bedömts sakna betydelse för skadeståndets storlek.