Mål: T 462-16

NJA 2017 s. 343

Prejudikat

En fordran på kränkningsersättning kan inte överlåtas innan den har fastställts.