Mål: T 1492-16

"T till FT" NJA 2017 s. 281

Prejudikat

Fråga om byte av handläggningsform från ordinärt till förenklat tvistemål.