Mål: T 1492-16

T till FT NJA 2017 s. 281

Prejudikat

Fråga om byte av handläggningsform från ordinärt till förenklat tvistemål.

NJA 2017 s. 281 (T till FT)