Mål: Ö 2778-16

NJA 2017 s. 256

Prejudikat

En tingsrätt har avvisat ett rättegångsombud utan att parten eller ombudet fått tillfälle att yttra sig i frågan. Detta har ansetts utgöra ett rättegångsfel.