Mål: Ö 1616-16

"Polisstationen i Flemingsberg" NJA 2017 s. 252

Prejudikat

Finns det särskild anledning att befara att en försändelse översänd genom förenklad delgivning inte kommer att nå fram till den sökte, ska annan delgivningsmetod användas. Bedömningen ska göras objektiverat.

NJA 2017 s. 252 (Polisstationen i Flemingsberg)