Mål: Ö 1096-16

"Avräkningsavtalet" NJA 2017 s. 226

Prejudikat

En talan om skadestånd på grund av brott har haft anknytning till ett avtal som innefattar en skiljeklausul. Varken talans anknytning till avtalet eller det förhållandet att syftet med talan får antas ha varit att åstadkomma ett fullgörande av avtalet har ansetts innebära att allmän domstol på grund av skiljeklausulen har varit förhindrad att pröva talan.

NJA 2017 s. 226 (Avräkningsavtalet)