Mål: T 1011-16

Bygglovet och särskoleplaceringen NJA 2017 s. 237

Prejudikat

Ansvarsförsäkring. Fråga om när ren förmögenhetsskada ska anses ha inträffat enligt den s.k. inträffandeprincipen.

NJA 2017 s. 237 (Bygglovet och särskoleplaceringen)