Mål: T 1011-16

"Bygglovet och särskoleplaceringen" NJA 2017 s. 237

Prejudikat

Ansvarsförsäkring. Fråga om när ren förmögenhetsskada ska anses ha inträffat enligt den s.k. inträffandeprincipen.