Mål: Ö 4555-15

"Umeå2014" NJA 2017 s. 217

Prejudikat

Lagen om namn och bild i reklam. En kommuns användning av en bild i samband med att kommunen var europeisk kulturhuvudstad har inte ansetts utgöra marknadsföring. Kommunen har inte använt bilden i egenskap av näringsidkare.

NJA 2017 s. 217 (Umeå2014)