Mål: Ö 5209-13

"Skiljedomstolen i Sankt Petersburg" NJA 2017 s. 198

Prejudikat

Verkställighetsförklaring avseende utländsk skiljedom. Att det ska röra sig om en dom enligt 53 § lagen om skiljeförfarande är en processförutsättning vars förhandenvaro ska prövas ex officio. Huruvida det är fråga om en sådan skiljedom ska i princip bedömas enligt den rättsordning som gäller för domen eller skulle ha gällt för denna, om det hade varit fråga om en skiljedom.

NJA 2017 s. 198 (Skiljedomstolen i Sankt Petersburg)