Mål: Ö 2923-16

Vittnet på Rhodos NJA 2017 s. 210

Prejudikat

Fråga om förutsättningarna för utdömande av vite när vittne inte infinner sig till förhandling.

NJA 2017 s. 210 (Vittnet på Rhodos)