Mål: T 3034-15

"Den övertagna överlåtelsebesiktningen" NJA 2017 s. 113

Prejudikat

Frågan om en ansvarsbegränsning i ett avtal om en s.k. överlåtelsebesiktning av en bostadsfastighet är verksam har bedömts med tillämpning av 36 § avtalslagen. Med hänsyn till omständigheterna har tillräckliga skäl för jämkning inte ansetts föreligga.

NJA 2017 s. 113 (Den övertagna överlåtelsebesiktningen)