Mål: B 6067-15

"Sjuttioåringen" NJA 2017 s. 138

Prejudikat

Straffmätning vid grov vårdslöshet i trafik i förening med grovt rattfylleri. Fråga också om straffet ska lindras med hänsyn till den tilltalades ålder (70 år).