Mål: Ö 3617-14

"Vinterbetet i Härjedalen" NJA 2017 s. 102

Prejudikat

Fråga om resning i mål om renskötselrätt.