Mål: Ö 6106-15

NJA 2017 s. 89

Prejudikat

Verkställighet av dom med solidariskt betalningsansvar. Fråga om rätten till nedsatta medel hos Kronofogdemyndigheten, när det solidariska ansvaret efter överklaganden har sänkts för några av gäldenärerna.

NJA 2017 s. 89