Mål: T 1963-15

"Svenska syndabockar" NJA 2017 s. 75

Prejudikat

En konstnär använde ett fotografiskt verk som förebild när han gjorde en oljemålning. Det fotografiska verket omvandlades i sådan utsträckning att konstnären åstadkom ett nytt och självständigt konstverk. Hans förfogande över målningen utgjorde därmed inte intrång i upphovsrätten till det fotografiska verket.

NJA 2017 s. 75 (Svenska syndabockar)