Mål: Ö 521-16

NJA 2017 s. 61

Prejudikat

Fråga om tillämpning av 31 kap. 1 § rättegångsbalken avseende kostnader i lägre rätt.