Mål: Ö 257-17, Ö 5948-16

"Vitvarorna" (I) respektive "Det påstådda förarbytet" (II) NJA 2017 s. 55

Prejudikat

Prövningstillstånd i hovrätt. Om flera personer, som i tingsrätten har dömts för brott på i allt väsentligt samma utredningsunderlag, har överklagat tingsrättens dom i skuldfrågan och något överklagande ska prövas i sak, bör prövningstillstånd meddelas för samtliga, om det inte finns särskilda skäl mot det. Gemensamt försök till stöld (I). Felaktig uppgift om bilförare; olovlig körning respektive bedrägeri (II).

NJA 2017 s. 55 (Vitvarorna (I) respektive Det påstådda förarbytet (II))