Mål: Ö 5688-15

NJA 2017 s. 68

Prejudikat

Endast en tilläggsavgift ska tas ut när ett mål om betalningsföreläggande har överlämnats till tingsrätt, även om det överlämnade målet vid tingsrätten handläggs som flera tvistemål enligt rättegångsbalken.

NJA 2017 s. 68