Mål: B 5248-15

"0,34 gram heroin" NJA 2017 s. 45

Prejudikat

Påföljden för innehav i överlåtelsesyfte av 0,34 gram heroin har bestämts till skyddstillsyn med samhällstjänst.