Mål: B 5248-15

0,34 gram heroin NJA 2017 s. 45

Prejudikat

Påföljden för innehav i överlåtelsesyfte av 0,34 gram heroin har bestämts till skyddstillsyn med samhällstjänst.

NJA 2017 s. 45 (0,34 gram heroin)