Mål: T 230-15

NJA 2017 s. 9

Prejudikat

Utomobligatoriskt skadeståndsansvar. Beräkning av ersättning för utebliven vinst.

NJA 2017 s. 9