Mål: Ö 2897-18

"Sönernas edgång" NJA 2018 s. 1151

Prejudikat

Edgångsskyldighet enligt 6 kap. 3 och 5 §§ konkurslagen för gäldenären och annan omfattar bara bouppteckningens uppgifter om tillgångar, skulder och räkenskapsmaterial med tillägg och ändringar. Skyldigheten kan inte användas i utredningssyfte.

NJA 2018 s. 1151 (Sönernas edgång)