Mål: T 1055-18

"FMV:s upphandling" NJA 2018 s. 1127

Prejudikat

Vid överprövning i ett mål om upphandling beslutades att upphandlingen skulle göras om. Ett företag som lämnade anbud i den första upphandlingen, men inte i den andra, har inte ansetts ha rätt till skadestånd vare sig för sina kostnader för att upprätta anbud eller för sina kostnader för att föra talan mot det första upphandlingsbeslutet.

NJA 2018 s. 1127 (FMV:s upphandling)