Mål: B 5434-17

"Lernacken III" NJA 2018 s. 1073

Prejudikat

Människosmuggling har bedömts som brott av normalgraden eftersom den innefattade transport genom flera länder varunder viss planering av resan skedde.