Mål: B 5434-17

Lernacken III NJA 2018 s. 1073

Prejudikat

Människosmuggling har bedömts som brott av normalgraden eftersom den innefattade transport genom flera länder varunder viss planering av resan skedde.

NJA 2018 s. 1073 (”Lernacken III”)