Mål: T 2043-18

"Kränkningsbestämningen" NJA 2018 s. 1083

Prejudikat

När en domstol ska bestämma kränkningsersättning för upprepade brottsliga handlingar som har samband med varandra är det den samlade kränkning som den skadelidande typiskt sett drabbas av genom angreppen som är avgörande.

NJA 2018 s. 1083 (Kränkningsbestämningen)