Mål: Ö 5510-17

"Marginalen" NJA 2018 s. 1062

Prejudikat

Fråga om prövningstillstånd i hovrätten när ny bevisning ger anledning att betvivla riktigheten av tingsrättens dom och bevisningen bör tillåtas i följd av bristande materiell processledning i tingsrätten.

NJA 2018 s. 1062 (Marginalen)