Mål: T 462-18

"Rekonstruktionsbolagets skuld" NJA 2018 s. 1038

Prejudikat

Den s.k. medansvarsperiod som inträder när ett aktiebolags styrelse inte vidtar de åtgärder som sägs i 25 kap. 13–17 §§ aktiebolagslagen avslutas inte genom beslut att bevilja bolaget företagsrekonstruktion.

NJA 2018 s. 1038 (”Rekonstruktionsbolagets skuld”)