Mål: B 5050-17

"Fåtöljen" NJA 2018 s. 1051

Prejudikat

Ett frihetsberövande på ett kommunalt vård- och omsorgsboende har inte ansetts tillåtet med stöd av oskrivna regler om social adekvans. Den tilltalade har emellertid trott att åtgärden legat inom ramen för vad en person i hans roll får göra. Han har på grund av detta ansetts inte ha sådant uppsåt som krävs för olaga frihetsberövande.

NJA 2018 s. 1051 (Fåtöljen)