Mål: B 5389-17, B 5253-17, B 1751-18

Penningtvättshjälpen (I–III) NJA 2018 s. 1010

Prejudikat

Penningtvättsbrott. Rubricering och straffvärdebedömning (I–III).

NJA 2018 s. 1010 ( Penningtvättshjälpen (I–III) )