Mål: B 2228-18

"Mordet vid återvinningsstationen" NJA 2018 s. 975

Prejudikat

Påföljdsval vid mord. Eftersom brottet inte har begåtts under påverkan av allvarlig psykisk störning och förutsättningar för rättspsykiatrisk vård inte ansetts föreligga, har påföljden bestämts till fängelse. Även fråga om fängelsestraffets längd.

NJA 2018 s. 975 (Mordet vid återvinningsstationen)