Mål: Ö 4039-18

"Suzukin" NJA 2018 s. 966

Prejudikat

En person tillerkändes brottsskadeersättning för personskada och kränkning. Utmätningsförbud har ansetts gälla för den skadelidandes motorcykel, eftersom han förmått visa att den har inköpts för medel som i sin helhet härrör från brottsskadeersättningen.

NJA 2018 s. 966 (Suzukin)